Snabbanalyser av presidentvalet i USA

”Stjärnspäckat” är den tredje rapporten med snabbanalyser av ett val som produceras av forskargruppen.

När arbetet med Stjärnspäckat startade stod det skrivet i stjärnorna vem som skulle vinna det amerikanska presidentvalet den 3 november 2020. Helt klart var att årets val inte skulle likna något tidigare.

Valkampanjen har i stort sett varit digital på grund av Coronapandemin, vars konsekvenser för det amerikanska samhället trängt undan många andra frågor från den politiska dagordningen. Samtidigt är de sociala motsättningarna i landet mycket stora, och det fanns farhågor för att desinformation och valfusk skulle prägla valrörelsens slutspurt.

Vad som händer i USA påverkar hela världen, och också Sverige. I ett försökt att snabbt analysera hur valresultatet kan komma att påverka olika delar av det svenska samhällslivet, publicerade forskningscentret Demicom vid Mittuniversitetet korta texter av ledande svenska forskare från en rad olika vetenskapliga discipliner redan två veckor efter valet.

Resultatet publicerades i rapporten ”Stjärnspäckat – reflektioner kring det amerikanska presidentvalet från ledande svenska forskare.” Rubriken är tänkt att associera både till stjärnbaneret och till det faktum att de ledande experterna på olika områden analyserar valutgången.

Tidigare publikationer i serien kring snabbanalyser av val är ”Snabbtänkt” (2018) som analyserade det svenska riksdagsvalet och ”Euroflections” (2019) som på motsvarande sätt innehöll reflektioner kring EU-parlamentsvalet.

Medverkande forskare