Stjärnspäckat är ett initiativ från forskningscentret DEMICOM vid Mittuniversitetet.

Redaktörerna

Niklas Bolin

Docent|Associate Professor

010-1428611

Kajsa Falasca

Prefekt |Administrative Head of Department

010-1428408

Lars Nord

Professor|Professor

010-1428625

Medverkande forskare

 

Chalmers

Magdalena Svanström
E-post: magdalena.svanstrom@chalmers.se

Ersta Sköndal

Lars Trädgårdh
E-post: lars.tragardh@esh.se

Försvarshögskolan

Aida Alvinius
E-post: aida.alvinius@fhs.se

Kjell Engelbrekt
E-post: kjell.engelbrekt@fhs.se

Göteborgs universitet

Claes Alvstam
E-post: claes.alvstam@handels.gu.se
 
Kevin Cullinane
E-post: kevin.cullinane@gu.se

Maria Edström
E-post: maria.edstrom@jmg.gu.se 

Nanna Gillberg
E-post: nanna.gillberg@gu.se
 
Sören Holmberg
E-post: soren.holmberg@pol.gu.se
 
Bengt Johansson
E-post: bengt.johansson@jmg.gu.se
 
Sven-Erik Liedman
E-post: sven-eric.liedman@lir.gu.se
Twitter: @svenericliedman

Lisen Selander
E-post: lisen.selander@ait.gu.se

Jesper Strömbäck
E-post: jesper.stromback@jmg.gu.se

Alexander Styhre
E-post: alexander.styhre@handels.gu.se

Högskolan i Gävle

Daniel Rönnow
E-post: daniel.ronnow@hig.se

Högskolan i Halmstad

Frida Stranne
E-post: frida.stranne@hh.se

 

Högskolan Kristianstad

Lena Ahlin
E-post: lena.ahlin@hkr.se

 

Handelshögskolan

Jonas Colliander 
E-post: jonas.colliander@hhs.se

Stefan de Vylder
E-post: stefandevylder@hotmail.com 

Tino Sanandaji
E-post: tino.sanandaji@hhs.se

Emma Stenström
E-post: emma.stenstrom@hhs.se

 

Institutet för framtidsstudier

Stefan Svallfors
E-post: stefan.svallfors@iffs.se
Twitter: @StefanSvallfors

 

Jönköpings universitet

Jenny Bonnevier
E-post: jenny.bonnevier@ju.se

 

Karlstads universitet

Anna Linzie
E-post: anna.linzie@kau.se

 

KTH

Christer Fuglesang
E-post: cfug@kth.se
Twitter: @Cfuglesang 

Anna Pernestål
E-post: annapern@kth.se
 
Frida Rosenberg
E-post: frida.rosenberg@arch.kth.se
 
Sverker Sörlin
E-post: sverker.sorlin@abe.kth.se
 
Nina Wormbs
E-post: nina@kth.se
 

Kungliga biblioteket

Lars Ilshammar
E-post: lars.ilshammar@kb.se
 

Linköpings universitet

Xavier Crispin
E-post: xavier.crispin@liu.se

Lotta Gröning
E-post: lotta.groning@ expressen.se
 
Elif Härkönen
E-post: elif.harkonen@liu.se
 
Elin Käck
E-post: elin.kack@liu.se
 
Ulf Melin
E-post: ulf.melin@liu.se
Twitter: @UlfMelin

Uno Wennergren
E-post: uno.wennergren@liu.se
 
Victoria Wibeck
E-post: victoria.wibeck@liu.se
 

Linnéuniversitetet

Johan Höglund
E-post: johan.hoglund@lnu.se
 
Manuela Nilsson
E-post: manuela.nilsson@lnu.se
 

Lunds tekniska högskola

Lars-Henrik Ståhl
E-post: lars-henrik.stahl@arkitektur.lth.se
 

Lunds universitet

Wilhelm Agrell
E-post: wilhelm.agrell@svet.lu.se
 
Svante Nordin
E-post: svante.nordin@kultur.lu.se
 
Markku Rummukainen
E-post: markku.rummukainen@nateko.lu.se
 

Mittuniversitetet

Lena Boström
E-post: lena.bostrom@miun.se
Twitter: @Lena Bostrm1

Christina Grandien
E-post: christina.grandien@miun.se

Bengt-Gunnar Jonsson
E-post: bengt-gunnar.jonsson@miun.se
 
Katarina Giritli Nygren
E-post: katarina.giritli-nygren@miun.se
 
Anna Olofsson
E-post: anna.olofsson@miun.se
Twitter: @annaRCR

 

SLU

Erik Westholm
E-post: erik.westholm@slu.se

Riccardo Bommarco
E-post: riccardo.bommarco@slu.se

 

Stockholms universitet

Christian Christensen
E-post: christian.christensen@ims.su.se
Twitter: @chrchristensen

Lisa Maria Dellmuth
E-post: lisa.dellmuth@ekohist.su.se

Johanna Rickne
E-post: johanna.rickne@sofi.su.se
Twitter: @johannarickne

Torbjörn Tännsjö
E-post: torbjorn.tannsjo@philosophy.su.se

Åsa Wikforss
E-post: asa.wikforss@philosophy.su.se

 

Södertörns högskola

Jonna Bornemark
E-post: jonna.bornemark@sh.se

Anne Kaun
E-post: anne.kaun@sh.se
Twitter: @akaka15

Kjell Östberg
E-post: kjell.ostberg@sh.se

 

Umeå universitet

Simon Lindgren
E-post: simon.lindgren@umu.se
Twitter: @simonlindgren

 

Uppsala universitet

Li Bennich-Björkman
E-post: li.bennich-bjorkman@ires.uu.se

Dag Blanck
E-post: dag.blanck@engelska.uu.se

Kristina Boréus
E-post: kristina.boreus@ibf.uu.se

Simon Davidsson Kurland
E-post: simon.davidsson@geo.uu.se
Twitter: @SimonDavidss

Mohammad Fazlhashemi
E-post: mohammad.fazlhashemi@teol.uu.se

Mattias Gardell
E-post: mattias.gardell@cemfor.uu.se

Gabriele Griffin
E-post: gabriele.griffin@gender.uu.se

Erik Åsard
E-post: erik.asard@engelska.uu.se

 

Utrikespolitiska institutet

Jan Hallenberg
E-post: jan.hallenberg@ui.se

Rouzbeh Parsi
E-post: rouzbeh.parsi@ui.se

 

Örebro universitet

Johan Nilsson
E-post:johan.nilsson@oru.se